วัดบุพพาราม (Bup Pha Ram Temple)

เส้นทาง/หมวด

ความรุ่งเรืองแห่งอดีตกาลของวัดวาอาราม

ประวัติความเป็นมา

วัดบุพพาราม ตั้งอยู่บนถนนท่าแพ ย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองเชียงใหม่ และเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ หลายคนเข้าใจผิดว่าวัดนี้ชื่อ “บุปผาราม” เพราะเป็นชื่อที่คุ้นเคย และเรียกง่ายกว่า ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วชื่อดั่งกล่าวเป็นชื่อทางการของวัดสวนดอก “บุปผา” แปลว่า “ดอกไม้” นั่นเอง ส่วนคำว่า “บุพพาราม” แปลว่า “ทิศตะวันออก” เพราะว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเมือง วัดแห่งนี้เดิมชื่อว่า “วัดเม็ง” หรือ “วัดอุปปาใน” เป็นวัดเก่าแก่ มีฐานะเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดชัยมงคล (วัดอุปปานอก) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2040 ในสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์ล้านนาลำดับที่ 12 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงโปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้บริเวณพระราชอุทยานเก่าของพระเจ้าติโลกราช และตั้งชื่อว่า วัดบุพพาราม แปลว่า พระอารามตะวันออก

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น

ความโด่ดเด่นของวัด คือ วิหารหลังเล็กที่ยังรักษาแบบโบราณไว้ อีกทั้งยังมีพระพุทธไทยภาลประสิทธิโชค ประดิษฐ์ อยู่ด้านใน
มีหอมณเฑียรธรรม ชั้น 1 มีภาพประติมากรรมเรื่องราวของเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ประเพณี เทศกาลที่เล่าเรื่องทั้ง 12 เดือน ขึ้น 2 ประดิษฐานพระพุทธนเรศสักชัยไพรีพินาศ พระพุทธรูปไม้สักที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้น มีอายุประมาณ 400 กว่าปี และมีพระพุทธบุพพาภิมงคล ภปร พระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเป็นประธานหล่อพระในปี 2519

อ้างอิง

  • รายงานโครงการ การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการให้แสงสว่างโบราณสถานในตัวเมืองเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ :

143 ถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+66882517874
ผู้ประสานงาน : นายธีรวัฒน์ วงศ์ทิพย์