ภาพ หัตถกรรมไม้ไผ่ขด

หัตถกรรมไม้ไผ่ขด ชุมชนศรีปันครัว (Coiled Bamboo Handicraft of Sri Pan Krua Community)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา หัตถกรรมไม้ไผ่ขด ชุมชนศรีปันครัว (Coiled Bamboo Handicraft of Sri Pan Krua Community)

นางขันแก้ว กันธิมา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ: หัตถกรรมไม้ไผ่ขด

บ้านศรีปันครัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนโบราณที่ทำงานหัตถกรรมไม้ไผ่ขด ประเภทพาน ขันโอ แจกัน ถาดไม้ไผ่ ขันโตก ขันดอก ขึ้นรูปขึ้นร่าง สร้างเส้นลาย ลงรักปิดทอง เป็นภาชนะที่เรียกว่า เครื่องเขิน เป็นมรดกที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยวิธีการทำด้วยความประณีต ชาวล้านนาเรียกเครื่องมือเครื่องใช้กลุ่มนี้ว่า “คัวฮัก คัวหาง” ตามรูปแบบวัสดุที่ใช้

“คัวฮักคัวหาง” คือ การนำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ เคลือบด้วยยางเหนียว เพื่อป้องกันมิให้น้ำรั่วซึมที่ได้มาจากต้นรัก เป็นไม้ยืนต้นตระกูลไม้มะม่วง เพื่อให้เกิดความคงทน จากนั้น จึงตกแต่งผิวให้สวยงาม ด้วยการเขียนลวดลาย หรือขูดผิวให้เป็นร่องลึกแล้วฝังรักสีที่แตกต่างกัน โดยมากใช้สีแดงจากชาด สีโดยรวมของคัวฮักคัวหางนั้นสำหรับสามัญชนทั่วไปจะใช้เพียงสีดำ-แดงเท่านั้น ไม่นิยมปิดทองคำเปลว

Mrs. Kunkaew Gunthima
Amphoe Muang, Chiang Mai Province
Expertise: Coiled bamboo handicraft

Ban Sri Pan Krua in Amphoe Muang in Chiang Mai province is the ancient community who produce coiled bamboo handicraft such as tray, vase, bamboo tray, "Khan Tok" (dinner set tray), "Khan O" (tray with cover used for carrying food or offerings to monks) and "Khan Dok" (tray used for worship materials like flowers). In the production, bamboo is shaped, pattern drawn, then coated with "Rak" natural black lacquer and gold foil. Finished product is called "Kreung Khern" or lacquerware which is made with refined skills inherited from generation to generation. Lanna people call this kind of products as "Kua Hak Kua Hang" based on the materials used.

Thus, handicraft "Kua Hak Kua Hang" is the product made of coiled bamboo, then coated with "Rak" black natural lacquer for waterproof quality and durability. Then, it will be decorated beautifully by drawing pattern or engraving and filling with different colours of Rak. If it is made for normal people, only red and black colour will be applied on "Kua Hak Kua Hang"., not coated with gold foil.

ที่ตั้ง หัตถกรรมไม้ไผ่ขด ชุมชนศรีปันครัว (Coiled Bamboo Handicraft of Sri Pan Krua Community)

บ้านศรีปันครัว อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย