ภาพ ศูนย์วัฒนธรรมเชี

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (Chiang Mai Cultural Centre)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (Chiang Mai Cultural Centre)

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยคุณบวรและคุณอุณณ์ ชุติมา ซึ่งได้รับแนวความคิดมาจากจาก POLYNESIAN CULTURAL CENTER (ศูนย์วัฒนธรรมชาวเกาะ) จากเมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย แห่งสหรัฐอเมริกา มีการเริ่มวางโครงการจัดตั้งและก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2514 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก็ได้เปิดห้องบริการอาหารขันโตกและการแสดงแบบล้านนาเป็นครั้งแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบริการอาหารขันโตกแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ เป็นที่รวมศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา ภายในบริเวณศูนย์ มีร้านขายของที่ระลึกอยู่หลายร้าน มีหมู่บ้านชาวเขาให้เที่ยวชม และมีพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ "สบันงา" ซึ่งในพิพิธภัณฑ์ จะมีการรวบรวมภาพถ่ายจำนวนกว่า 60 ภาพ สะท้อนถึงสภาพบ้านเมือง ประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย การดำรงชีวิตของชนชาวเหนือเมื่อเกือบร้อยปีก่อน นอกจากนี้ ยังมีจัดแสดงผ้าทอกว่า 6000 ผืน ที่มีอายุยาวนาน และมีการนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มชนต่างๆอีกด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่พาชมและคอยบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะเอกลักษณ์ผ้าทอของแต่ละกลุ่มชน

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (Chiang Mai Cultural Centre)

การออกแบบอาคารภายในศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ได้นำเอาเอกลักษณ์ของเรือนกาแล และเรือนแพ (เฮือนแป) เป็นหมู่เรือนไทยไม้สักประตูหน้าต่างประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม เรือนพื้นถิ่นล้านนามาเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบ โดย พ.อ.จิระ ศิลปะกนก เป็นผู้ออกแบบ ใช้วัสดุในการก่อสร้างหลัก คือ ไม้ และหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอตามแบบโบราณทั้งสิ้น

อ้างอิง

ที่ตั้ง ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (Chiang Mai Cultural Centre)

185/3 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+66532029935
ผู้ประสานงาน ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (Chiang Mai Cultural Centre) : เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่