ภาพ กลุ่มเชียงใหม่ศิ

กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ (Chiang Mai Silpa Group)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ (Chiang Mai Silpa Group)

เป็นกลุ่มของช่างเงินที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมื่นสาร สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษหลายรุ่น ถือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเงินโดยตรง ลูกค้าจะได้ซื้อในราคาที่เป็นธรรมจากแหล่งผลิต

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ (Chiang Mai Silpa Group)

เป็นเครื่องเงินแท้92.5% ขึ้นรูปด้วยมือ ประเภทสร้อยคอ ข้อมมือ กำไล เครื่องประดับุกชนิด รวมถึงของใช้ เช่น ขัน พาน ทัพพี ฯลฯ ชิ้นงานทุกชิ้นมีความอ่อนช้อย ลวดลายโบราณและร่วมสมัย

ที่ตั้ง กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ (Chiang Mai Silpa Group)

10/11 ซอย 3 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+66840454593
ผู้ประสานงาน กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ (Chiang Mai Silpa Group) : นางกนกกร ไชยยา