ภาพ ร้านชมชื่น

ร้านชมชื่น (Chomchuen Shop)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา ร้านชมชื่น (Chomchuen Shop)

ร้านชมชื่น เริ่มเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 โดยมีคุณแม่ของคุณปิยาลักษณ์ เป็นผู้ก่อตั้งกิจการ และปัจจุบันคุณปิยาลักษณ์ ได้สืบทอดกิจการของทางร้านต่อ ทางกิจการมีโรงงานเป็นของทางร้านเองโดยเป็นการร่วมผลิตกันในครอบครัว โดยสินค้าของทางร้านมีความหลากหลายทั้งเครื่องใช้เช่น ขันเงิน ถาด พาน และ เครื่องประดับที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งทันสมัยและแบบโบราณ โดยจุดเด่นของสินค้าคือเป็นสินค้าขนาดเล็กที่มีราคาไม่แพง มีรูปแบบทันสมัย เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่น

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น ร้านชมชื่น (Chomchuen Shop)

ขายเครื่องเงินประเภทขันพาน และเครื่องประดับที่ทำจากเงินย่านวัวลาย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง ร้านชมชื่น (Chomchuen Shop)

53 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+6653272746
ผู้ประสานงาน ร้านชมชื่น (Chomchuen Shop) : นางปิยาลักษณ์ สุคนธเวศ