ภาพ รพ.เชียงใหม่ เมดิค

โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์

บริบทเพื่อการท่องเที่ยว เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์

โรงพยาบาลกลางใจเมืองที่อยู่ที่อยู่คู่ชาวเชียงใหม่มายาวนานกว่า 45 ปี ก้าวสู่มาตรฐาน HA ขั้นที่่ 2 และผ่านการรับรอง ISO 9001:2008 พร้อมเปิดให้บริการทางการแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักให้ได้รับบริการที่รวดเร็วและทั่วถึงในการดูแลรักษาสุขภาพแก่ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียง ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยทีมงานบริหาร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพไปสู่มาตรฐานสากล

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์

- ปรับโครงสร้างการให้บริการทั้งทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สนับสนุนในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มการลงทุนทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ
- ให้บริการด้วยระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA (สรพ) , ระบบ ISO9001:2008 จากบริษัท URS ในเครือ UKAS ประเทศอังกฤษ

ที่ตั้ง โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์

21 ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
อีเมล์: [email protected]
โทร :+6653270144