ภาพ โรงแรมเชียงใหม่เ

โรงแรมเชียงใหม่เกต

บริบทเพื่อการท่องเที่ยว เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา โรงแรมเชียงใหม่เกต

Chiang Mai Gate Hotel was founded to be a place that proudly expresses a love of Chiang Mai, its 700-year history and as well as its perfect blend of pristine natural resources, rich traditional heritage, unique culture, modern amenities and technology.

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น โรงแรมเชียงใหม่เกต

The Hotel is situated in the prime location of Chiang Mai - the Wua Lai Community, an old silverware manufacturing community where the fascinating lifestyle and activities of the locals can be discovered and experienced. Here you can find affordable ancient and modern silverware that come in various decorative designs.

อ้างอิง

ที่ตั้ง โรงแรมเชียงใหม่เกต

11/10 ถ.สุริยวงศ์ ต.หายยา อ.เมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
อีเมล์: [email protected]
โทร :+6653203895