ภาพ ประทีปแห่งล้านนา

ประทีปแห่งล้านนา ชุมชนเมืองสาตรหลวง (Lanna Lantern of Muang Sart Luang Community)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา ประทีปแห่งล้านนา ชุมชนเมืองสาตรหลวง (Lanna Lantern of Muang Sart Luang Community)

นางบัวไหล คณะปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ: การทำโคมล้านนา

โคมล้านนา หรือโคมยี่เป็ง ชุมชนเมืองสาตรหลวง ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแม่บัวไหล คณะปัญญา นำมาฝึกสอนชาวบ้านให้ทำประดับบ้านเรือนและวัด จากนั้น เริ่มเป็นที่สนใจของคนทั่วไปจึงทำออกจำหน่าย ส่งผลให้ชุมชนเมืองสาตรหลวงกลายเป็นแหล่งผลิตโคมล้านนาที่มีชื่อเสียงที่สุดของภาคเหนือ

ปัจจุบันโคมล้านนาถูกนำไปใช้อย่างหลากหลายได้มีการพัฒนาประยุกต์ตกแต่งให้เกิดความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้า เพื่อความสวยงามดูบรรยากาศสบายๆ แบบล้านนา ซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่าการจุดโคมไฟนั้นจะนำความเจริญรุ่งเรือง และความสุขมาให้กับตนและครอบครัว

Mrs. Bualai Kanapannya
Amphoe Muang, Chiang Mai Province
Expertise: Lanna lantern making

"Kome Yee Peng" or Lanna lantern has been produced recently in Muang Sard Luang community, Tambon Nong Hoy, Amphoe Muang, Chiang Mai province by Mother Bualai Kanapanya. She trained villagers to make lanterns as decorative items for houses and templates. When people are interested in these beautiful lanterns, they start producing them for sale. Thus, Muang Sard Luang community become the most famous source of Lanna lantern production in the northern part of Thailand. Lanterns are made in traditional and contemporary shapes like animal and other figures, available for general sale and custom order from local and international clients.

At present, Lanna lanterns are used to serve various purposes and therefore are developed and adapted in order to respond to client's needs for proper decoration at hotel, resort, temple, government or private buildings. The delightful creation will give the beautiful and cosy Lanna - style atmosphere. In Lanna tradition, it is believed that lighting of the lantern will bring luck and happiness to that person and family.

ที่ตั้ง ประทีปแห่งล้านนา ชุมชนเมืองสาตรหลวง (Lanna Lantern of Muang Sart Luang Community)

ชุมชนเมืองสาตรหลวง ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย