ภาพ ศูนย์วัฒนธรรมเชี

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

บริบทเพื่อการท่องเที่ยว เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยคุณบวรและคุณอุณณ์ ชุติมา ซึ่งได้รับแนวความคิดมาจากจาก POLYNESIAN CULTURAL CENTER (ศูนย์วัฒนธรรมชาวเกาะ) จากเมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย แห่งสหรัฐอเมริกา มีการเริ่มวางโครงการจัดตั้งและก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2514 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก็ได้เปิดห้องบริการอาหารขันโตกและการแสดงแบบล้านนาเป็นครั้งแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบริการอาหารขันโตกแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

- การออกแบบอาคารภายในศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ได้นำเอาเอกลักษณ์ของเรือนกาแลและเรือนแพ (เฮือนแป) เรือนพื้นถิ่นล้านนามาเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบ โดย พ.อ.จิระ ศิลปะกนก เป็นผู้ออกแบบ ใช้วัสดุในการก่อสร้างหลัก คือ ไม้ และหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอตามแบบโบราณทั้งสิ้น
- ได้รวบรวมชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ มาอยู่เพื่อแสดงการละเล่นของแต่ละเผ่าให้นักท่องเที่ยวได้ชม สามารถกล่าวได้ว่า มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีชาวเขาแท้อยู่ มิได้มีการตบตาหรือหลอกลวงโดยให้คนพื้นเมืองแต่งตัวแทนชาวเขาเลย

ที่ตั้ง ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

185/3 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
อีเมล์: [email protected]
โทร :+6653202993