ภาพ โรงเรียนแพทย์แผน

โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์

บริบทเพื่อการท่องเที่ยว เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์

The old medicine hospital was found over 50 years ago since 1962. More than 20,000 received training in Thai traditional medicine from this school (More than 10,000 of whom foreigners)

Thai Massage School Shivagakomarpaj offer a professional Thai massage course that comprehensive massage course of instruction offering massage teaching that bridges discipline with technical expertise.

Our students learn the top healing massage technique, massage theory, benefits and Thai massage history, Thai massage medicine concept, energy lines concept, traditional technique, Thai herb and herbal compress demonstration, communication and ethics therapeutic relationships, as well as real life clinical experience in Thai massage school.

ที่ตั้ง โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์

238/1 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
อีเมล์: [email protected]
โทร :+6653201663