ภาพ ร้านพิมพ์ไพรินทร

ร้านพิมพ์ไพรินทร์ (Phim Phairin Shop)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา ร้านพิมพ์ไพรินทร์ (Phim Phairin Shop)

เป็นกิจการภายในครอบครัว ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528 และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลวดลาย เรื่อยมาจนปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 30 ปี

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น ร้านพิมพ์ไพรินทร์ (Phim Phairin Shop)

จุดเด่นของร้านคือมีเครื่องประดับที่มีลวดลายหลากหลายและเน้นงานฝีมือที่สืบทอดต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับที่มีแบบให้เลือกหลากหลาย นอกจากนี้ทางร้านยังรับทำแม่พิมพ์และแม่แบบเครื่องประดับ

ที่ตั้ง ร้านพิมพ์ไพรินทร์ (Phim Phairin Shop)

ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+66813469579
ผู้ประสานงาน ร้านพิมพ์ไพรินทร์ (Phim Phairin Shop) : คุณพัชรินทร์ อาทรวรางกูร