ภาพ ป้อมตำรวจ

ป้อมตำรวจ

บริบทเพื่อการท่องเที่ยว เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ตั้ง ป้อมตำรวจ

ถ.ทิพยเนตร ต.หายยา อ.เมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+6653327191