ภาพ ร้านพรสวรรค์ซูวี

ร้านพรสวรรค์ซูวิเนียร์ (Ponsawan Silver)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา ร้านพรสวรรค์ซูวิเนียร์ (Ponsawan Silver)

ร้านพรสวรรค์ซูวีเนียร์ เป็นกิจการขนาดใหญ่ เริ่มเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 โดยมีคุณตา ของคุณธีรวัสฏ์ เป็นผู้ก่อตั้งกิจการ สินค้าของทางกิจการส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับเงิน ซึ่งทำการส่งออกให้ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี และประเทศสวีเดน รวมทั้ง วางขายหน้าร้านด้วย

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น ร้านพรสวรรค์ซูวิเนียร์ (Ponsawan Silver)

โดนจุดเด่นของสินค้าคือ การออกแบบชิ้นงานโดยผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความเป็นล้านนา

ที่ตั้ง ร้านพรสวรรค์ซูวิเนียร์ (Ponsawan Silver)

71–73 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+66866589142
ผู้ประสานงาน ร้านพรสวรรค์ซูวิเนียร์ (Ponsawan Silver) : นายธีรวัสฏ์ เอนกวิชยานนท์