ภาพ ร้านพรซิลเวอร์ทา

ร้านพรซิลเวอร์ทาว์น (Porn Silver Town)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา ร้านพรซิลเวอร์ทาว์น (Porn Silver Town)

บริษัท พรซิลเวอร์ทาวน์ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจค้าเครื่องเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจภายในครัวเรือน มาเป็นระยะเวลา 5 ปี ต่อมาธุรกิจได้เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ได้จดทะเบียนและจัดตั้งในนาม บริษัท พรซิลเวอร์ทาวน์ จำกัดขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องเงิน ค้าส่ง และส่งออกไปนานาประเทศกอปรกับสินค้าของบริษัทฯ ที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น แหวนเงิน ต่างหูเงิน สร้อยคอเงิน รวมไปถึง ของตกแต่งบ้าน

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น ร้านพรซิลเวอร์ทาว์น (Porn Silver Town)

เนื่องด้วยทางบริษัทฯ มีช่างที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ในการทำเครื่องเงินที่มีความประณีต วิจิตร และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กอปรกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนารูปแบบลวดลายและคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของนานาประเทศ อีกทั้งยังพัฒนาการบริการขนส่งสินค้าควบคู่ไปด้วยจนเป็นที่ไว้วางใจต่อมาในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาไปถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่

อ้างอิง

ที่ตั้ง ร้านพรซิลเวอร์ทาว์น (Porn Silver Town)

93/3 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+6653203065
ผู้ประสานงาน ร้านพรซิลเวอร์ทาว์น (Porn Silver Town) : คุณออย