ภาพ ร้านสยามซิลเวอร์

ร้านสยามซิลเวอร์แวร์ (Siam Silver Wear)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา ร้านสยามซิลเวอร์แวร์ (Siam Silver Wear)

ในสมัยก่อนเมื่อประมาณปี พ.ศ.2500 สภาพการค้าขายเครื่องเงินของย่านวัวลายในอดีต สองข้างทางถนนยังไม่ปรากฏร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องเงินดังเช่นปัจจุบัน การค้าเครื่องเงินจะมีลักษณะ “ป๊กครัวไปขาย” คือเมื่อทำเครื่องเงินเสร็จแล้วก็จะห่อด้วยผ้าดิบสีขาว ผูกเป็นหูหิ้วหรือใส่กระบุง หาบไปขายตามหมู่บ้านต่างๆ ทั้งในตัวเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอก ราวปี พ.ศ.2515-2520 นักธุรกิจวัวลายได้เริ่มเปิดตลาดออกสู่สากล ในยุคที่การท่องเที่ยวเชียงใหม่อยู่ในช่วงเจริญเติบโตสูงสุด โดยร้านสยามซิลเวอร์แวร์ ได้ริเริ่มการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทท่องเที่ยวหลายแห่งในการนำนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมร้านค้า ช่วงนั้นจึงจะได้เห็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาโดยรถบัส หรือรถตู้ เข้ามายังย่านวัวลายจำนวนมาก

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น ร้านสยามซิลเวอร์แวร์ (Siam Silver Wear)

ปัจจุบัน คุณลุงอายุ 78 เป็นผู้สืบทอดกิจการ สินค้าที่ทำจำพวก เครื่องเงิน ขันเงิน แผ่นภาพโลหะติดผนังที่เป็นเรื่องเล่าวรรณคดี ลวดลายที่สืบทอดเรื่องราวในวรรณคดีที่มีความวิจิตรงดงาม ภายในบริเวณวัดหมื่นสาร ล้วนแล้วมาจากฝีมือและการควบคุมของลุงทั้งสิ้น

ที่ตั้ง ร้านสยามซิลเวอร์แวร์ (Siam Silver Wear)

ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+66823868859
ผู้ประสานงาน ร้านสยามซิลเวอร์แวร์ (Siam Silver Wear) : คุณมานพ ชัยแก้ว