ภาพ ภูมิปัญญาเครื่อง

ภูมิปัญญาเครื่องประดับเงิน ชุมชนวัดศรีสุพรรณ (Wisdom of Silver Ornaments of Wat Sri Suphan Community)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญาเครื่องประดับเงิน ชุมชนวัดศรีสุพรรณ (Wisdom of Silver Ornaments of Wat Sri Suphan Community)

นายดรณ์ สุทธิภิบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ: เครื่องประดับวัวลาย

เครื่องเงินชุมชนวัดศรีสุพรรณ อยู่คู่กับชาวล้านนามานับตั้งแต่สมัยพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ ได้นำสล่าหลายแขนงมาจากเชียงแสน จนกระทั่งในสมัยพระเจ้ากาวิละ ได้กอบกู้เมืองเชียงใหม่ มีการรวบรวมผู้คนมาร่วมฟื้นฟูดังคำกล่าวว่า “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” โดยให้ราชสกุลต่างๆ เข้ามาตั้งรกรากในเมือง กวาดต้อนผู้คนและสล่าที่อยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำสาละวิน หรือแม่น้ำคงให้เข้ามาอยู่ในบริเวณรอบกำแพงเมืองเชียงใหม่ สำหรับสล่าเครื่องเงินนั้นได้เข้ามาอยู่ในบริเวณชุมชนวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลายจนถึงปัจจุบัน

ชุมชนวัดศรีสุพรรณ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวัวลาย ในสมัยโบราณนิยมผลิตเครื่องเงินเพียงบางชนิดเท่านั้น เช่น สลุง พาน ถาด เชี่ยนหมาก เป็นต้น ต่อมารัฐบาลได้รณรงค์ให้ข้าราชการ ประชาชนแต่งชุดไทย จึงมีการทำเครื่องประดับสตรีเพิ่มขึ้นจากรูปแบบเดิม สล่าดรณ์ สุทธิภิบาล กล่าวว่า เอกลักษณ์ของเครื่องเงินและเครื่องประดับเงินวัวลาย คือ มีลวดลายที่มีมิติและมีเรื่องราวมาอยู่บนชิ้นงาน ซึ่งเรายังคงสืบทอดสิ่งเหล่านี้ให้ยังคงอยู่เป็นอัตลักษณ์ของเครื่องเงินวัวลายต่อไป ส่วนรูปแบบมีหลากหลายไปตามความชำนาญของช่างผู้ทำแต่ละราย ที่สะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมผสานเทคนิคการผลิตสมัยใหม่ เช่น งานขึ้นพิมพ์ แกะพิมพ์ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการในเชิงพาณิชย์ของผู้บริโภคในยุคสมัยปัจจุบัน

เครื่องประดับเงิน ชุมชนวัดศรีสุพรรณแบ่งออกเป็นเครื่องประดับเงินที่ทั้งสลักลวดลาย หรือไม่สลักลวดลายต่างๆ และเครื่องประดับเงินตกแต่งด้วยพลอย อัญมณี หรือวัสดุอื่นๆ อาจทำเป็นชุดเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู หรือ กำไล เป็นต้น ปัจจุบันเครื่องประดับเงินชุมชนวัดศรีสุพรรณ มีลูกค้าต่างชาติจากทุกทวีปทั่วโลกเดินทางมาสั่งผลิตชิ้นงานถึงในชุมชน ซึ่งช่างฝีมือในชุมชนสามารถใช้ทักษะฝีมือ ความชำนาญและภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับเงินที่สืบทอดมาจากอดีตนำมาสร้างสรรค์ ต่อยอดผลิตชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการได้ จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในระดับสากล

Mr. Dorn Sutthiphiban
Amphoe Muang, Chiang Mai Province
Expertise: Wua Lai silverware

Wua Lai silverware has been considered as heritage of Lanna wisdom for more than 700 years. Its history can be traced back to the period of King Meng Rai who built Chiang Mai city and brought many branches of Chiang Saen craftsmanship to Lanna Kingdom. When King Kawila restored Chiang Mai city with policy "Bring crops to basket, bring citizen to town", he encouraged royal families to move into the city as well as mobilized villagers and artisans from Kong River in the Salawin basin to reside around Chiang Mai city wall. Silversmiths built their houses in the community of Wat Sri Suphan on Wua Lai Road and lived there ever since.

Wat Sri Suphan Community is a part of Ban Wua Lai Village. In the past, only some silverware products were commonly produced such as "Salung" (silver bowl), pedestal tray, normal tray, betel set, etc. Later on, when the government raised the campaign to encourage government officers and Thai people to wear Thai traditional costume, they started to make silverware for woman's accessories. Sala (Master) Dorn Sutthipibarn expressed that the unique identity of Wua Lai silverware and silver ornament is the pattern with dimensions and story exposed on each piece that is still inherited and preserved. However, the product format can vary by the expertise of each craftsman that reflects the original wisdom and the adaptation with new production technique like casting and etching. It is aimed to respond to respect to commercial needs of current consumers.

Silver ornament of Wat Sri Suphan Community comprises of the engraved and non - engraved items as well as items decorates with precious stones, gemstones and other substances. It can be produced in a set of necklace, ring, earrings or bracelet. At the present, silver ornament business of Wat Sri Suphan Community has welcomed numbers of foreign customers coming from all over the world to place order even in the village. They are convinced by the skill, expertise and silverware wisdom of community's craftsmen who show their creativity and capability to produce distinctive items as requested which is accepted by customers in international level.

ที่ตั้ง ภูมิปัญญาเครื่องประดับเงิน ชุมชนวัดศรีสุพรรณ (Wisdom of Silver Ornaments of Wat Sri Suphan Community)

ชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย