ภาพ ศ.เจริญจิวเวลรี่

ร้าน ศ.เจริญจิวเวลรี่ (So Charoen Jewelry)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา ร้าน ศ.เจริญจิวเวลรี่ (So Charoen Jewelry)

ร้าน ศ.เจริญจิวเวลรี่เป็นกิจการขนาดกลาง การประกอบกิจการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การผลิตเครื่องประดับอัญมณีแบบระบบอุตสาหกรรม การทำหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องทองคำ และเครื่องโลหะชนิดต่างๆ และจำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร การผลิตเครื่องประดับ และการเจียระไนอัญมณี เดิมที อ.ดรุณ์ มีภูมิลำเนาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เติบโตมาจากครอบครัวที่ญาติพี่น้องประกอบอาชีพการทำเครื่องเงินและเครื่องถม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความสนใจ ในอาชีพการผลิตเครื่องประดับ การทำเครื่องเงิน ตั้งแต่วัยเยาว์และได้ทำเครื่องเงินในครอบครัว หลังจากจบการศึกษา ก็บรรจุเข้ารับราชการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แต่ก็ยังทำเครื่องประดับในช่วงเวลาว่าง จากนั้นในปี 2541 ได้โอนย้ายมารับราชการที่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ โดยมีความตั้งใจจะมาสอนการผลิตเครื่องประดับที่เชียงใหม่ กอร์ปกับความชื่นชอบศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินล้านนา หลังจากย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่เชียงใหม่ ก็ได้ทำเครื่องประดับเป็นอาชีพเสริมจากการสอนหนังสือ และในปี พ.ศ. 2546 ก็ได้เปิด ร้าน ศ. เจริญ จิวเวลรี่ เพื่อผลิตและจำหน่าย เครื่องประดับและอัญมณี งานหัตถกรรมเครื่องโลหะ ของขวัญของ ชำร่วย และของที่ระลึกจากโลหะทุกชนิด

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น ร้าน ศ.เจริญจิวเวลรี่ (So Charoen Jewelry)

ปัจจุบัน ศ. เจริญ จิวเวลรี่ นอกจากจะรับผลิตเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องประดับ งานขึ้นแม่พิมพ์ งานแกะแว็กซ์ งานหล่อเครื่องประดับ หล่อพระ งานปั๊มพระ ปั๊มเหรียญ เปิดพิมพ์ปั๊มพระ ทำแหวนรุ่น ทำของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน ด้วยงานหัตถกรรมด้วยโลหะทุกชนิด เช่น ทองแดง ทองเหลือง ทองขาว อลูมิเนียม พิวเตอร์ และ จำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร การผลิตเครื่องประดับ และการเจียระไนอัญมณี แล้ว ศ. เจริญ จิวเวลรี่ โดย อ. ดรณ์ สุทธิภิบาล ยังได้รับสอน กระบวนการผลิตเครื่องประดับ ในทุกขั้นตอน เช่น การวิเคราะห์และประเมินราคาอัญมณีเบื้องต้น การออกแบบเครื่องประดับ การทำตัวเรือนเครื่องประดับ (ขึ้นพิมพ์, งานขึ้นมือ, ช่างทอง) การแกะแว็กซ์ การหล่อตัวเรือน การทำภาชนะเครื่องเงิน (ขัน, พาน) การทำสลักดุนรูปภาพบนแผ่นโลหะ การฝังพลอย การชุบ การแกะลวดลาย เป็นต้น

ที่ตั้ง ร้าน ศ.เจริญจิวเวลรี่ (So Charoen Jewelry)

105/6 ถนนนันทาราม (วัวลาย ซอย 5) ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+6653275385
ผู้ประสานงาน ร้าน ศ.เจริญจิวเวลรี่ (So Charoen Jewelry) : เจ้าของร้าน