ภาพ ช่างแกะสลักหินพร

ช่างแกะสลักหินพระพุทธรูปล้านนา (Stone Carving Craftsman of Lanna Buddha Image)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา ช่างแกะสลักหินพระพุทธรูปล้านนา (Stone Carving Craftsman of Lanna Buddha Image)

นายไกรสร แสนสุริยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ: แกะสลักหิน

พระพุทธรูปเชียงแสนแบบต้นตำรับแกะสลักจาก “หินน้ำโขง” มีพุทธลักษณะใบหน้ายิ้มอบอุ่น และรูปทรงอวบอิ่ม ซึ่งชาวแม่สาย ผูกพันใกล้ชิดกับพุทธศาสนา ศิลปินท้องถิ่นในอดีตจึงนิยมนำหินแม่น้ำโขงมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเพื่อบูชาด้วยความเคารพศรัทธา ด้วยภูมิปัญญาดังกล่าว กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ธรรมชาติมอบให้

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์รวมงานหัตถศิลป์การแกะสลักหินล้านนาที่สวยงาม และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบ “หินแม่น้ำโขง” เป็นหินชั้นดีที่ถูกน้ำเซาะผ่านเวลามายาวนาน จนเกิดคุณสมบัติเงามันวาวสวยงาม สีสันหลากหลาย เช่น เขียว แดง ดำ และน้ำตาล เป็นต้น ที่สำคัญ มีรูปร่างน่าอัศจรรย์ บางก้อนมีส่วนโค้งส่วนเว้าได้สัดส่วน ที่มีสีเขียวมรกต หรือสีแดง จะได้รับความนิยมและมีมูลค่าสูง จนทำให้อำเภอแม่สายเป็นแหล่งแกะสลักหินที่มีชื่อเสียงของประเทศ

Mr. Kaisorn Saengsuriya Amphoe Muang, Chiang Mai Province
Expertise: Stone carving

The masterpiece of Mae Sai stone carving work is the Buddha image in original Chiang Saen art with the warm, smiling and comforting face. Currently, each manufacturer has developed and created their own unique piece of work that benefits from the long inherited wisdom from their predecessors. The Mae Sai community is then able to conserve their reputation as the leading stone carving district of Thailand and build up the career from stone carving that gives sustainable income to their people in the foreseeable future.

Amphoe Mae Sai in Chiang Rai province is a center of biggest stone carving handicraft in the country. The skill has been passed down from generations to generations. Since the location is next to Mekong River, it is a good source of “Mekong stone” that has been washed out by the stream for a long time until they become shiny, beautiful and colourful with green, red, black or brown colour.

Mae Sai people have a deep spiritual bond with Buddhism. Hence, the local artisans in ancient time brought many Mekong stones to carve for Buddha images with good faith and respect. This wisdom becomes the culture provided by mother nature and makes Mae Sai the national well – known district for stone carving source. More than thousands of stone carving craftsmen are widespread in Amphoe Mae Sai and work at home. They start the stone carving training in the local factory and then become the independent workers after they have enough skills and experiences.

ที่ตั้ง ช่างแกะสลักหินพระพุทธรูปล้านนา (Stone Carving Craftsman of Lanna Buddha Image)

อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย