ภาพ วัดดาวดึงส์

วัดดาวดึงษ์ (Daowadueng Temple)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา วัดดาวดึงษ์ (Daowadueng Temple)

วัดดาวดึงษ์ เป็นวัดราษฎร์ / พัทธสีมา วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุญาติให้ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2040 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2516

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดดาวดึงษ์ (Daowadueng Temple)

ศิลปะที่อยู่ในตัวอาคาร กุฏิ วิหาร หอธรรม ที่มีความงดงาม โดยเฉพาะตัววิหารหลังเล็กที่อยู่ใกล้กับเจดีย์มีรูปแบบการก่อสร้าง รายละเอียดที่งดงาม ภายในวัดยังมีศาลพระฤาษีให้ได้กราบไหว้ขอพร และที่จุดสำคัญอีกจุดคือ พญานาคที่อยู่บันไดทางขึ้นเป็นพญานาคที่มีขนาดใหญ่

อ้างอิง

ที่ตั้ง วัดดาวดึงษ์ (Daowadueng Temple)

ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+6653233178
ผู้ประสานงาน วัดดาวดึงษ์ (Daowadueng Temple) : พระชัชวาล์ อริยเมธี