ภาพ วัดเมืองมาง

วัดเมืองมาง (Muang Mang Temple)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา วัดเมืองมาง (Muang Mang Temple)

วัดเมืองมาง มีประวัติที่สืบค้นได้ว่า สร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2225 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2534 ตามประวัติกล่าวไว้ว่า ในมัยนั้นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ได้นำทัพขึ้นไปตีเมืองยอง ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา ภายหลังจากทำศึกชนะแล้ว ได้กวาดต้อนเอาชาวเมืองยองเมาเป็นเชลย และได้มาตั้งเมืองอยู่ในอาณาเขตเมืองเชียใหม่ ในขณะนั้นขุนนางผู้หนึ่งชื่อ หมื่นเพียน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมดูแลเชลย ในบรรดาชาวเมืองยองที่ถูกกวาดต้อนมาเป็นเชลยในคราวนั้น ได้มีชาวบ้านที่มาจากเมืองมางในแคว้นสิบสองปันร่วมอยู่ด้วย เมื่อมาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ชาวบ้านได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ให้ชื่อตามขุนนางผู้ดูแลว่า วัดหมื่นเพียน ต่อมาขุนนางชื่อหมื่นเพียนเสียชีวิตลง ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงวัดก็ยังได้ช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงและร่วมกันพัฒนาวัดหมื่นเพียนสืบต่อกันมา ภายหลังชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เพื่อสอดคล้องกับชุมชนเดิมที่เมืองยอง เป็นการระลึกถึงหมู่บ้านเกิดเมืองนอนที่เคยอยู่อาศัยในแคว้นสิบสองปันนามาก่อน ที่ได้จากมาอย่างไม่มีวันหวนกลับคืนไปอีกโดยเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดเมืองมาง และยังคงใช้ชื่อนี้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดเมืองมาง (Muang Mang Temple)

พระอุโบสถทรงไทยล้านนา 1 หลัง มีวิหารทรงไทยล้านนา 1 หลัง มีศาลาการเปรียญทรงไทยแบบมีมุขสามชั้น 1 หลัง มีกุฎิที่พักสงฆ์ 16 หลัง มีศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง มีโภชนะศาลา (หอฉัน) 1 หลัง มีกุฏิห้องพักสำหรับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 20 ห้อง มีหอพระไตรปิฎกสำหรับบรรจุพระคัมภีร์ต่างๆ 1 หลัง มีปูชนียะวัตถุคือพระเจดีย์ลักษณะรูปทรงล้านนา ประยุกต์ 1 องค์ มีกุฎิอาคันตุกะ 1 หลัง

อ้างอิง

ที่ตั้ง วัดเมืองมาง (Muang Mang Temple)

ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+6653275222
ผู้ประสานงาน วัดเมืองมาง (Muang Mang Temple) : พระครูวรญาณมงคล