ภาพ วัดนันทาราม

วัดนันทาราม (Nan Tha Ram Temple)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา วัดนันทาราม (Nan Tha Ram Temple)

ในพงศาวดารโยนก กล่าวว่า วัดนันทารามได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.2060 ในสมัยของพระเมืองแก้ว ณ ที่ถวายพระ เพลิงพระยอดเชียงราย ผู้เป็นพระราชบิดา แล้วจัดให้ มีการสมโภช ซึ่งวัดนี้คงมีมาก่อนแล้ว เพราะในตำนาน มูลศาสนากล่าวถึงวัดนันทารามว่าเป็นวัดใหญ่และมี ความสำคัญ เมื่อ พ.ศ.๑๙๘๗ พระนันทปัญญา วัดนันทารามได้เป็นพระสังฆราชและเป็นอาจารย์ของพระมหาญาณคัมภีระ ผู้ซึ่งต่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแดง ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนาแบบสิงหลนิกาย หรือพุทธ ศาสนาแบบลังกาวงศ์มาสู่เมืองเชียงใหม่

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดนันทาราม (Nan Tha Ram Temple)

วิหารหลวง ซึ่งเดิมก่อสร้างดามแบบศิลปะพื้นเมืองล้านนา แต่ต่อมาได้มีการปฏิสังขรณ์เป็นอาคารคอนกรีต แต่ก็คง ลักษณะศิลปกรรมล้านนาอยู่ นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์ อีก 1 องค์ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ถัดขึ้น มาเป็นชั้นลูกแก้วย่อเก็จ และฐานกลม 3 ชั้น ต่อมาเป็นองค์ระฆังทรงกลมเพรียว บัลลังก์สี่เหลี่ยม องค์เจดีย์ปิดด้วยแผ่นทองจังโกทั้งองค์

อ้างอิง

ที่ตั้ง วัดนันทาราม (Nan Tha Ram Temple)

ถนนนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+6653233178
ผู้ประสานงาน วัดนันทาราม (Nan Tha Ram Temple) : ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่