ภาพ วัดพวกเปีย

วัดพวกเปีย (Phuak Pia Temple)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา วัดพวกเปีย (Phuak Pia Temple)

ที่มาของชื่อวัดพวกเปีย กล่าวคือ คำว่า “พวก” ใช้เรียกหัวหน้าช่างหรือกลุ่มคนผู้มีอาชีพต่างๆ ในสมัยก่อน ซึ่งมีอยู่หลายวัดในเมืองเชียงใหม่ที่ตั้งชื่อด้วยคำว่า “พวก” เช่น พวกช้าง พวกหงส์ เป็นต้น ส่วนคำว่า “เปีย” น่าจะมาจากคำว่า “เปี๊ยะ” คือชื่อเรียกเครื่องดนตรีประเภทสายชนิดหนึ่งของชาวล้านนา “พินเปี๊ยะ” ไม่มีหลักฐานการสร้างวัดแน่ชัด แต่คาดว่าชาวบ้านน่าจะร่วมกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นราวๆ ปี พ.ศ. ๒๐๔๐ พระอารามแห่งนี้มีอายุเก่าแก่ประมาณ ๕๐๐ กว่าปีแล้ว ต่อมาจึงถูกทิ้งให้รกร้างไปเมื่อครั้งพม่าปกครองเมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๓๔๒ เมื่อพระเจ้ากาวิละสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาใหม่ ได้อพยพเทครัวชาวคงมาอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด และให้ชาวเชียงรุ้งจากสิบสองปันนาอาศัยอยู่บริเวณที่เป็นโรงพยาบาลสวนปรุงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ พระองค์ทรงโปรดให้บูรณะฟื้นฟูวัดพวกเปียขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดพวกเปีย (Phuak Pia Temple)

วิหารหลวงวัดพวกเปีย สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา หลังคาลดหลั่นกันสองชั้น หน้าบรรณประดับด้วยลวดลายพรรณพฤกษาบนพื้นกระจกสีฟ้า ด้านในพระวิหารประดิษฐานพระเจดีย์และพระเจ้าทันใจ ที่ว่าประดิษฐานพระเจดีย์นั่นอาจฟังเป็นเรื่องแปลก แต่พระเจดีย์ของวัดตั้งอยู่ด้านหลังพระประธานในพระวิหารจริงๆ แตกต่างจากวัดแห่งอื่นๆ ผนังด้านหลังพระประธานตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม และปูนปั้นลายเทพพนม อ่อนช้อยและสวยงามมาก พระอุโบสถของวัดเป็นอาคารอีกหลังหนึ่งที่น่าสนใจ สถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ ก่ออิฐถือปูน บันไดด้านหน้าขนาบข้างด้วยปูนปั้นพญานาค หน้าบันประดับลวดลายพรรณพฤกษา หอพระไตรปิฎกเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบสมัยใหม่ ด้านบนเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์

อ้างอิง

ที่ตั้ง วัดพวกเปีย (Phuak Pia Temple)

ตำบลหายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+66810244817
ผู้ประสานงาน วัดพวกเปีย (Phuak Pia Temple) : พระสมุห์อรุณ อรุณธัมโม