ภาพ วัดศรีปิงเมือง

วัดศรีปิงเมือง (Sri Ping Muang Temple)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา วัดศรีปิงเมือง (Sri Ping Muang Temple)

วัดศรีปิงเมืองสร้างขึ้นโดย พระยาปิง พระชัยมงคล พระยาพินิจ พร้อมด้วยครูบาเจ้าตุ๊ (พระครูกาวิละ เจ้าอาวาสวัดพวกแต้มในสมัยนั้น) พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันสร้างแต่เดิมวัดศรีปิงเมืองเรียกกันว่า วัดสันป่าลาน เพราะว่ามีต้นไม้ลาน เป็นจำนวนมากต่อมา ได้เปลี่ยนเป็นวัดศรีพิงค์เมือง และ เปลี่ยนเป็นวัดศรีปิงเมือง จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 โดยสังกัดนิกายมหานิกาย บรรยากาศวัดเงียบสงบ ไม่พลุกพล่าน

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดศรีปิงเมือง (Sri Ping Muang Temple)

พระวิหารที่สำคัญของอารามแห่งนี้มีความเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2481 บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันสภาพได้เสื่อมโทรมไปมาก จึงได้รับการบูรณะในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ
พระอุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 บูรณะครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2535 บูรณะครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ ตรงหัวเสาที่ประตูทางเข้า ยังมีสิงโต 4 ตัว ติดกัน หันหน้าไป 4 ทิศ อย่างน่าเกรงขาม

อ้างอิง

ที่ตั้ง วัดศรีปิงเมือง (Sri Ping Muang Temple)

ตำบลหายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+6653279365
ผู้ประสานงาน วัดศรีปิงเมือง (Sri Ping Muang Temple) : สำนักงานวัดศรีปิงเมือง