ภาพ ร้านวัวลายซูวีเน

ร้านวัวลายซูวีเนียร์ (Wua Lai Souvenir Shop)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา ร้านวัวลายซูวีเนียร์ (Wua Lai Souvenir Shop)

ทางร้านรับสินค้าจากช่างฝีมือในย่านวัวลายมาจำหน่ายและรับผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า รวมถึงจำหน่ายเครื่องเงินทั้งเครื่องประดับและเครื่องใช้ประเภทต่างๆ

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น ร้านวัวลายซูวีเนียร์ (Wua Lai Souvenir Shop)

โดยมีจุดเด่นคือ ความหลากหลายของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินไทย เครื่องเงินพม่า และเครื่องเงินเวียดนาม ในรูปแบบที่แตกต่างกัน

ที่ตั้ง ร้านวัวลายซูวีเนียร์ (Wua Lai Souvenir Shop)

43 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+6653275646
ผู้ประสานงาน ร้านวัวลายซูวีเนียร์ (Wua Lai Souvenir Shop) : คุณดิลก กรประเสริฐ